Profesjonalne wyceny i kredyty

O mnie

Całe moje życie zawodowe było i jest związane z finansami. Zdobywałem doświadczenie w różnych instytucjach finansowych należących do największych na polskim rynku. Teraz pragnę podzielić się swoim doświadczeniem pomagając w uzyskaniu kredytów na realizację Państwa celów i marzeń. Oprócz tła finansowego, zawodowo zajmuję się sporządzaniem wycen nieruchomości, po gruntownej, wymaganej ustawowo, edukacji i praktyce.

Służę pomocą!

Kredyty
Sens naszemu życiu wyznaczają cele jakie przed sobą stawiamy. Cele edukacyjne, mentalne, społeczne, materialne. Najczęściej ich realizacja zależy od nas samych, niekiedy jednak potrzebny jest finansowy szkielet, bez którego cele pozostają jedynie marzeniami. Jeśli potrzebne jest Państwu finansowanie na realizację celów mieszkaniowych, konsumpcyjnych bądź firmowych, skontaktujcie się, proszę, ze mną, a ja dołożę wszelkich starań aby te cele sfinalizować. Współpracuję z większością banków obecnych na polskim rynku i zawsze znajdę najkorzystniejszą ofertę.

Wyceny

Ustawa o gospodarce nieruchomościami reguluje podstawowe zadania stojące przed rzeczoznawcą majątkowym, jest to określanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. Oprócz tego rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, które nie stanowią operatu szacunkowego w zakresie dotyczącym rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku, efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju, skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora, wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Operat szacunkowy stanowi wynik wyceny jako procesu prowadzącego do określenia wartości nieruchomości.

Oferta skierowana jest do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Cena jest uzależniona od rodzaju zlecenia i za każdym razem jest ustalana indywidualnie.

Kontakt

W sprawie wyceny lub możliwosci uzyskania kredytu proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy

+48 601 84 14 08

jarek_cyndrowski@op.pl

Partnerzy